Diverse(60)

ALLE    GAMLE BILDER    KOBBERVERKET    BERGSTADEN    RØROS KIRKE    PERSONER    NATUR    DIVERSE
 

Alle bilder © 2006-2018 respektive fotografer/eiere. Bilder er her gjengitt med tillatelse eller der bildet har falt i det fri (offentlig eiendom/public domain).
Bilder tatt av Lars Geithe lisensieres videre gjennom en Creative Commons-lisens (CC) BY-SA.
Du finner flere bilder fra Røros i min photostream hos  Flickr og hos Riksantikvarens Fotoweb samt Rørosmuseets Samlinger hos Digitalt Museum.

Visning:
image
Peder Hiorts anlegg i 1969 Opprettet: 6 Nov 2014 Muren er sannsynligvis bygd opp av rester av Peder Hiorts "1200 alens mur". Foto: Ola Hektoen Øverås, Riksantikvaren
image
Bergs-bønner fra 1751 Opprettet: 21 Apr 2014 Trende Bergs-bønner, Olavsgruva, Røros. Dekkblad innbundet NTH-Trykk, 1962
image
Versailles i 1668 Opprettet: 6 Apr 2014 Hagen ble anlagt av kong Ludvig XIV (1638-1715) mellom 1661 og 1710. Slottet er oppført på UNESCOs verdensarvliste og har det største parkanlegget som noen gang er skapt. Maleri: Olje på lerret. Malt i 1668 av Pierre Patel (1605-1676). Foto: Wikimedia Commons © CC0
image
Circumferensen Opprettet: 5 Apr 2014 Røros Kobberverk fikk sine kongelige privilegier den 19. oktober 1646 som ga verket enerett til naturressursene innenfor et område med radius på ca. 44 km rundt den opprinnelige funngruven på Storwartz.
image
Antikvarisk vernesone på Røros Opprettet: 9 Dec 2013 Kart over vernesonen på Røros. Avgrensning av antikvarisk spesialområde. Kulturminneforvalteren, Røros Kommune, 2013
image
Abildgaards våpenskjold Opprettet: 27 Oct 2013 Abildgaard betyr «eple-/frukthage», og på våpenskjoldet finner man hjelm og utskårne epler. Peter Abildgaard var gift med søster av verksdirektør Peder Hiort, og det kan være forklaringen på at skjoldet også har et hjortehode. Foto: Lars Geithe, 2007
image
Skanckes våpenskjold Opprettet: 25 Oct 2013 Et skjold med et menneskeben (skank) kledd i rustning (harnisk) og med en spore, samt hjelm. Foto: Lars Geithe, 2013
image
Kobberverket stanser Opprettet: 7 Oct 2013 Faksimile fra Arbeidets Rett, ekstranummer utgitt lørdag 1. oktober 1977, i anledning Røros Kobberverks konkurs.
image
Bykart fra 1658 Opprettet: 7 Oct 2013 Det eldste kjente kartet over Røros. Legg merke til de to elveløp forbi sentrum. I smeltehytteområdet nederst til høyre er "Skärstenshÿttor", "Kopparbua" og "Garhÿtta" innskrevet. Tegning: Olaus Naucler (1626-1706). Original i Riksarkivet, Stockholm
image
Kirkespon av furu Opprettet: 3 Oct 2013 Kirkespon er alltid håndkløvd og mest mulig vinkelrett på årringene som sikrer at trefibrene forblir hele og gjør overflaten mer vannavstøtende. Kirkespon er normalt 10-15 cm bred og 45-60 cm lang med en svak avsmalning i lengderetningen. Foto: Lars Geithe, 2013
image
Bergkorpsets fane Opprettet: 15 Sep 2013 Den opprinnelige fanen ble anskaffet i 1778. Her vises Christian VIIs emblem, kobberverkets merke og riksløven, i tillegg til berget med malmforekomstene, en smeltehytte og en soldat. Foto: Wikimedia Commons, 2012
image
Merkelapp Hiorts Stiftelse Opprettet: 1 Sep 2013 Ved sitt testamente av den 16. august 1788 skjenket Peder Hiort sin formue på 30 800 riksdaler til en stiftelse for å bedre levekårene til befolkningen. Foto: Lars Geithe, 2008