Kobberverket(45)

ALLE    GAMLE BILDER    KOBBERVERKET    BERGSTADEN    RØROS KIRKE    PERSONER    NATUR    DIVERSE
 

Alle bilder © 2006-2018 respektive fotografer/eiere. Bilder er her gjengitt med tillatelse eller der bildet har falt i det fri (offentlig eiendom/public domain).
Bilder tatt av Lars Geithe lisensieres videre gjennom en Creative Commons-lisens (CC) BY-SA.
Du finner flere bilder fra Røros i min photostream hos  Flickr og hos Riksantikvarens Fotoweb samt Rørosmuseets Samlinger hos Digitalt Museum.

Visning:
image
Smelthytta i 1975 Opprettet: 6 Nov 2014 Smelthytta ved Malmplassen etter brannen i 1975. Foto: Ola Hektoen Øverås, Riksantikvaren
image
Brann i Smelthytta i 1975 Opprettet: 6 Nov 2014 Fra brannen i Smelthytta på Røros i 1975. Foto: Ola Hektoen Øverås, Riksantikvaren
image
Bergs-bønner fra 1751 Opprettet: 21 Apr 2014 Trende Bergs-bønner, Olavsgruva, Røros. Dekkblad innbundet NTH-Trykk, 1962
image
Circumferensen Opprettet: 5 Apr 2014 Røros Kobberverk fikk sine kongelige privilegier den 19. oktober 1646 som ga verket enerett til naturressursene innenfor et område med radius på ca. 44 km rundt den opprinnelige funngruven på Storwartz.
image
Fundament Opprettet: 23 May 2013 Del av den gamle muren under kjørekloppa til Smelthytta på Røros. Foto: Lars Geithe, 2013
image
Industriområde Opprettet: 12 May 2013 Bak Smelthytta på Røros. Til venstre i bildet vises taubanebukken. Foto: Lars Geithe, 2013
image
Krutthuset på Skansen Opprettet: 2 May 2013 Kruttlageret på Skansen. Huset ble bygd omkring 1748 av deler av det gamle vakttårnet og muren rundt området. Foto: Lars Geithe, 2013
image
Nedre Storwartz Opprettet: 16 Jan 2013 Driftsbygninger og flotasjonsanlegg. Brukes idag til leirskole og område for NM i kiting. Foto: Lars Geithe, 2012
image
Heishuset ved Olavsgruva Opprettet: 16 Jan 2013 Herfra starter taubanen til Storwartz som ble brukt til å frakte malm fra Olavsgruva siden 1941. Foto: Lars Geithe, 2012
image
Solskinnshytta Opprettet: 4 Dec 2012 Hytta var mannskapsbrakka for Olavsgruva som ble flyttet hit fra Melhus i 1947. Foto: Lars Geithe, 2012
image
Supplikk fra 1670 Opprettet: 7 Nov 2012 Side 3 av supplikk fra 1670. Underskrevet og med segl av bergarbeidere på Røros. Bilde fra Statsarkivet i Trondheim, privatarkiv nr. 211 Røros Kobberverk, 20.1.17
image
Smelthytta og Malmplassen Opprettet: 28 Oct 2012 Sett fra kirketårnet. Slegghaugan i bakgrunnen. Foto: Einar Aasen, 2002