Kobberverket(45)

ALLE    GAMLE BILDER    KOBBERVERKET    BERGSTADEN    RØROS KIRKE    PERSONER    NATUR    DIVERSE
 

Alle bilder © 2006-2018 respektive fotografer/eiere. Bilder er her gjengitt med tillatelse eller der bildet har falt i det fri (offentlig eiendom/public domain).
Bilder tatt av Lars Geithe lisensieres videre gjennom en Creative Commons-lisens (CC) BY-SA.
Du finner flere bilder fra Røros i min photostream hos  Flickr og hos Riksantikvarens Fotoweb samt Rørosmuseets Samlinger hos Digitalt Museum.

Visning:
image
Nedre Storwartz Opprettet: 28 Oct 2012 Flotasjonsanlegget på nedre Storwartz. Foto: Lars Geithe, 2008
image
Gruvesjakt Opprettet: 28 Oct 2012 Gruvesjakt ved øvre Storwartz. Foto: Lars Geithe, 2008
image
Kobberirr Opprettet: 28 Oct 2012 Oksydert kobber i Nyberget gruve. Foto: Lars Geithe, 2008
image
Boreutstyr Opprettet: 28 Oct 2012 Pressluftbor og annet verktøy i Olavsgruva. Foto: Lars Geithe, 2008
image
Lorthølet Opprettet: 28 Oct 2012 Den lyse stripen på veggen markerer den gamle vannstanden i Nyberget gruve. Foto: Lars Geithe, 2008
image
Fyrsetting i Nyberget Opprettet: 28 Oct 2012 Kopi av fyrsetting i Nyberget på Røros. Fyrsetting var en gammel bergbrytingsmetode. Foto: Lars Geithe, 2008
image
Karbidlampe Opprettet: 25 Oct 2012 Den første karbidlampen for belysning i gruver ble patentert i 1900 av Frederic E. Baldwin, New York. Foto: Lars Geithe, 2008
image
Arbeidsstokken i 1740 Opprettet: 23 Oct 2012 Utstilling i Rørosmuseet. Foto: Einar Aasen, 2002
image
Fyrsetting Opprettet: 22 Oct 2012 Fyrsetting etter gammel metode på Storwartz. Til høyre i bildet sees Kjell Prytz. Foto: Einar Aasen, 2002
image
Vannhjul Opprettet: 22 Oct 2012 Vannhjul som løfteanordning. Fra De Re Metallica, av Georgius Agricola. Publisert i 1556. Bilde fra Wikimedia Commons
image
Stenvelter Opprettet: 21 Oct 2012 Stenvelter på Øvre Storwartz. Til høyre i bildet vises ruinene etter den gamle mannskapsbrakka. Foto: Lars Geithe, 2008
image
Vanndam i Nyberget Opprettet: 21 Oct 2012 Vannstanden varierer med årstidene og tilgangen på bl.a. smeltevann. Foto: Lars Geithe, 2008