Gamle bilder(128)

ALLE    GAMLE BILDER    KOBBERVERKET    BERGSTADEN    RØROS KIRKE    PERSONER    NATUR    DIVERSE
 

Alle bilder © 2006-2018 respektive fotografer/eiere. Bilder er her gjengitt med tillatelse eller der bildet har falt i det fri (offentlig eiendom/public domain).
Bilder tatt av Lars Geithe lisensieres videre gjennom en Creative Commons-lisens (CC) BY-SA.
Du finner flere bilder fra Røros i min photostream hos  Flickr og hos Riksantikvarens Fotoweb samt Rørosmuseets Samlinger hos Digitalt Museum.

Visning:
image
Lysthuset - Hiortkjerka Opprettet: 8 Apr 2014 Lysthuset var bygd som et lite kapell med klokketårn på gården Tyvold Søndre. Det fantes også to andre lysthus på eiendommen. Om høsten ble disse delvis brukt som høyløer. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Peder Hiorts gravkapell Opprettet: 8 Apr 2014 Kapellet stod ferdig omtrent samtidig som Røros kirke i 1784. Kapellet ble bygget av verksdirektør Peder Hiort (1716-1789), som ligger balsamert her. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Versailles i 1668 Opprettet: 6 Apr 2014 Hagen ble anlagt av kong Ludvig XIV (1638-1715) mellom 1661 og 1710. Slottet er oppført på UNESCOs verdensarvliste og har det største parkanlegget som noen gang er skapt. Maleri: Olje på lerret. Malt i 1668 av Pierre Patel (1605-1676). Foto: Wikimedia Commons © CC0
image
Flotasjonsverket på Storwartz Opprettet: 27 Feb 2014 Interiør fra flotasjonsverket på Storwartz gruve. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Glåmos Samvirkelag i 1944 Opprettet: 27 Feb 2014 Samvirkelaget på Glåmos ble bygd i 1918. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Røros apotek Opprettet: 27 Feb 2014 Apoteket på Røros ble opprettet i 1821. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Flanderborg i 1944 Opprettet: 27 Feb 2014 Bydelen Flanderborg på Røros. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Røros Turisthotell og Hiortkjerka Opprettet: 30 Oct 2013 «Hiortkjerka» til Peder Hiort (1716-1789) ble flyttet fra Engan til Rørosmuseets anlegg ved Doktortjønna i 1949. I 1983 ble Hiortkjerka flyttet tilbake til sin opprinnelige tomt i Engan. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Bekholdtgården i 1948 Opprettet: 29 Oct 2013 Gården kalles «Bekholdtgården» etter Fru Pernille Bekholdt, som kjøpte gården i 1900. Foto: Halvor Vreim, Riksantikvaren
image
Hartzgården i 1939 Opprettet: 29 Oct 2013 Gården har fått navn etter kullfogd og stabskaptein i Bergkorpset, Nils Olsen Hartz (1768-1842). Foto: Halvor Vreim, Riksantikvaren
image
Bykart fra 1658 Opprettet: 7 Oct 2013 Det eldste kjente kartet over Røros. Legg merke til de to elveløp forbi sentrum. I smeltehytteområdet nederst til høyre er "Skärstenshÿttor", "Kopparbua" og "Garhÿtta" innskrevet. Tegning: Olaus Naucler (1626-1706). Original i Riksarkivet, Stockholm
image
Bekholdtgården i 1943 Opprettet: 22 Sep 2013 Bekholdtgården i Storgata. Foto: Halvor Vreim, Riksantikvaren