Gamle bilder(128)

ALLE    GAMLE BILDER    KOBBERVERKET    BERGSTADEN    RØROS KIRKE    PERSONER    NATUR    DIVERSE
 

Alle bilder © 2006-2018 respektive fotografer/eiere. Bilder er her gjengitt med tillatelse eller der bildet har falt i det fri (offentlig eiendom/public domain).
Bilder tatt av Lars Geithe lisensieres videre gjennom en Creative Commons-lisens (CC) BY-SA.
Du finner flere bilder fra Røros i min photostream hos  Flickr og hos Riksantikvarens Fotoweb samt Rørosmuseets Samlinger hos Digitalt Museum.

Visning:
image
Hittersjøen i 1916 Opprettet: 22 Sep 2013 Opphavet til Hyttelva på Røros. Foto: Ukjent
image
Smågjellan i 1914 Opprettet: 22 Sep 2013 Bergstaden sett fra sør mot nord. Fra venstre ser vi Nygata, Gammelskola, Hallgrengården, kirka og Kjerkgata. Gjellen i forgrunnen, kalt Smågjellan, var gammelveien til Litjmoen. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Øren Brug, ca. 1901-1920 Opprettet: 22 Sep 2013 I bakgrunnen vises slegghaugen. Til venstre vannrenna som fraktet vann til stamphuset. Skansen i bakgrunnen til høyre. Øren Brug i forkant. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Røstplassen, ca. 1888-1895 Opprettet: 22 Sep 2013 Den lange bygningen med nederste del av veggen i mur er Murhytta, som også var en kaldrøsthytte fra 1850-årene. På vestsida av elva sees smeltehytta og vendrøsthytta. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Kvennhusbrua, ca. 1890-1900 Opprettet: 22 Sep 2013 Røros bergstad sett fra Øra. Kvennhusbrua i forgrunnen. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Martnan i 1914 Opprettet: 14 Sep 2013 Bildet er tatt i ferdagården til Oline og Peder Kjelsberg i Ellensveta på Røros i 1914. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Konverter i Smelthytta, ca. 1890 Opprettet: 14 Sep 2013 I konverteren på Røros ble urenheter fjernet ved innblåsing av luft i skjærsteinssmelten. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Kongens etter 1889 Opprettet: 26 Aug 2013 Fra Kongens gruve med kontorbygg (lys panelt bygning), fjøs, stabbur, vedskjul og utedo. Bygningen med valmtak var Ingeniørbolig som opprinnelig hadde stått på Flanderborg på Røros. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Nedre Storwartz, 1890-1900 Opprettet: 26 Aug 2013 Helt til venstre i bildet skimtes deler av hjulhuset ved Ny-skakta. Bakerst til venstre sees scheidehuset og bygningen til høyre er vaskeriet. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Kongens, 1896-1923 Opprettet: 26 Aug 2013 Flotasjonsanlegget på Kongens gruve på Røros. Isolatorer kan skimtes på veggen til vaskeriet til høyre i bildet. Vaskeriet brant ned i 1923. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Killingdal gruve i 1896 Opprettet: 21 Aug 2013 Killingdal gruve, i drift fra 1674-1891 og igjen fra 1891-1986, er med sine 1 446 meters dybde en av Nord-Europas dypeste gruver. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Kanon og mannskap Opprettet: 16 Aug 2013 Reproduksjon av bilde som er tatt ved Synnervika, Femunden mellom 1942-44. Bildet viser prøveskyting med en 15 cm sFH 18 (schwere FeldHaubitze 18). Foto (repro): Iver Olsens Samlinger, 1945