Bildegalleri(329)

ALLE    GAMLE BILDER    KOBBERVERKET    BERGSTADEN    RØROS KIRKE    PERSONER    NATUR    DIVERSE
 

Alle bilder © 2006-2018 respektive fotografer/eiere. Bilder er her gjengitt med tillatelse eller der bildet har falt i det fri (offentlig eiendom/public domain).
Bilder tatt av Lars Geithe lisensieres videre gjennom en Creative Commons-lisens (CC) BY-SA.
Du finner flere bilder fra Røros i min photostream hos  Flickr og hos Riksantikvarens Fotoweb samt Rørosmuseets Samlinger hos Digitalt Museum.

Visning:
image
Abildgaards våpenskjold Opprettet: 27 Oct 2013 Abildgaard betyr «eple-/frukthage», og på våpenskjoldet finner man hjelm og utskårne epler. Peter Abildgaard var gift med søster av verksdirektør Peder Hiort, og det kan være forklaringen på at skjoldet også har et hjortehode. Foto: Lars Geithe, 2007
image
Skanckes våpenskjold Opprettet: 25 Oct 2013 Et skjold med et menneskeben (skank) kledd i rustning (harnisk) og med en spore, samt hjelm. Foto: Lars Geithe, 2013
image
Skanckegården Opprettet: 25 Oct 2013 Hus no. 83, 84, 85 i Kjerkgata 28 på Røros. Foto: Lars Geithe, 2008
image
Kobberverket stanser Opprettet: 7 Oct 2013 Faksimile fra Arbeidets Rett, ekstranummer utgitt lørdag 1. oktober 1977, i anledning Røros Kobberverks konkurs.
image
Bykart fra 1658 Opprettet: 7 Oct 2013 Det eldste kjente kartet over Røros. Legg merke til de to elveløp forbi sentrum. I smeltehytteområdet nederst til høyre er "Skärstenshÿttor", "Kopparbua" og "Garhÿtta" innskrevet. Tegning: Olaus Naucler (1626-1706). Original i Riksarkivet, Stockholm
image
Kirkespon av furu Opprettet: 3 Oct 2013 Kirkespon er alltid håndkløvd og mest mulig vinkelrett på årringene som sikrer at trefibrene forblir hele og gjør overflaten mer vannavstøtende. Kirkespon er normalt 10-15 cm bred og 45-60 cm lang med en svak avsmalning i lengderetningen. Foto: Lars Geithe, 2013
image
Bekholdtgården i 1943 Opprettet: 22 Sep 2013 Bekholdtgården i Storgata. Foto: Halvor Vreim, Riksantikvaren
image
Hittersjøen i 1916 Opprettet: 22 Sep 2013 Opphavet til Hyttelva på Røros. Foto: Ukjent
image
Smågjellan i 1914 Opprettet: 22 Sep 2013 Bergstaden sett fra sør mot nord. Fra venstre ser vi Nygata, Gammelskola, Hallgrengården, kirka og Kjerkgata. Gjellen i forgrunnen, kalt Smågjellan, var gammelveien til Litjmoen. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Øren Brug, ca. 1901-1920 Opprettet: 22 Sep 2013 I bakgrunnen vises slegghaugen. Til venstre vannrenna som fraktet vann til stamphuset. Skansen i bakgrunnen til høyre. Øren Brug i forkant. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Røstplassen, ca. 1888-1895 Opprettet: 22 Sep 2013 Den lange bygningen med nederste del av veggen i mur er Murhytta, som også var en kaldrøsthytte fra 1850-årene. På vestsida av elva sees smeltehytta og vendrøsthytta. Foto: Iver Olsens Samlinger
image
Kvennhusbrua, ca. 1890-1900 Opprettet: 22 Sep 2013 Røros bergstad sett fra Øra. Kvennhusbrua i forgrunnen. Foto: Iver Olsens Samlinger