Bildegalleri(329)

ALLE    GAMLE BILDER    KOBBERVERKET    BERGSTADEN    RØROS KIRKE    PERSONER    NATUR    DIVERSE
 

Alle bilder © 2006-2018 respektive fotografer/eiere. Bilder er her gjengitt med tillatelse eller der bildet har falt i det fri (offentlig eiendom/public domain).
Bilder tatt av Lars Geithe lisensieres videre gjennom en Creative Commons-lisens (CC) BY-SA.
Du finner flere bilder fra Røros i min photostream hos  Flickr og hos Riksantikvarens Fotoweb samt Rørosmuseets Samlinger hos Digitalt Museum.

Visning:
image
Fundament Opprettet: 23 May 2013 Del av den gamle muren under kjørekloppa til Smelthytta på Røros. Foto: Lars Geithe, 2013
image
Fjøset til Jonasgården Opprettet: 23 May 2013 Det fredede fjøset er fra før 1850. Foto: Lars Geithe, 2008
image
Farjar-gården Opprettet: 20 May 2013 I Kjerkgata. Foto: Lars Geithe, 2012
image
Øverst i Kjerkgata Opprettet: 20 May 2013 Motivet ble til to bilder malt av Harald Sohlberg i 1903; «Fra Røros, Lillegaten» og «Efter snestorm, Lillegaten Røros» - også kjent som «Solbergrekka». Foto: Lars Geithe, 2013
image
Gravkapell fra ca. 1787 Opprettet: 20 May 2013 Gravkapell hvor Catharina Borchgrevink lot gravlegge familiemedlemmer fra Borchgrevink-, Finne- og Krogh-slekten. Foto: Lars Geithe, 2013
image
Gravkapell fra siden Opprettet: 20 May 2013 Det Borchgrevinkske gravkapell på Røros. Foto: Lars Geithe, 2013
image
Litj-trapp Opprettet: 19 May 2013 En trapp gjennom kirkemuren til bruk de gangene portene var stengt. Foto: Lars Geithe, 2013
image
Stigersveien Opprettet: 19 May 2013 Stigersveien ved pressemuseet Fjeld-Ljom. Foto: Lars Geithe, 2013
image
Litjgata Opprettet: 19 May 2013 Kjerkgata, «Litjgata», sett ovenfra. Foto: Lars Geithe, 2013
image
Kvitsanden Opprettet: 19 May 2013 En av Norges største innlandsørkener finnes på Røros. Foto: Lars Geithe, 2013
image
Sandtjønna Opprettet: 19 May 2013 Tjønn ved Kvitsanden landskapsvernområde på Røros. Foto: Lars Geithe, 2013
image
Svend Aschenberg Opprettet: 16 May 2013 Svend Aschenberg (1769-1845) var sogneprest på Røros 1806-1845. Maler: Matthias Stoltenberg, 1830. Foto: Lars Geithe, 2013