Storvola

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Storvola
Navnet på fjellpartiet der Hans Olsen Aasen fant den første kobberstenen, ca. 10 km nord-øst for Røros Bergstad. Ble senere forvansket til «Storwartz».