Riksdaler

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Riksdaler
1 riksdaler var en større dansk-norsk sølvmynt, hvis verdi i 1942 ble satt til omtrent kr. 3,20. Inntil 1795: 1 riksdaler (rd.) = 6 mark = 96 skilling (sk.) eller 1 rd. = 4 ort = 96 sk. Fra 1795 til 1813: 1 riksdaler dansk courant (rd. dc.) = 4 ort à 24 skilling. Fra 1813 til 1816: 1 riksbankdaler (rbd.) = 6 mark = 96 skilling. Ved reorganiseringen av det norske pengevesen i 1816 ble speciedaleren lagt til grunn, og 10 riksdaler ble da innløst med 1 speciedaler.