Speciedaler

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Speciedaler
1816 til 1873: 1 speciedaler (spd.) = 5 ort = 120 skilling. Speciedalerens verdi ble i 1873 ved omregningen til den nye kronemynt i gull satt til 4 kroner. Verdien av 1 spesiedaler tilsvarer idag ca. kr. 195,- (tall fra 2009).