Aster Sibiricus

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Aster Sibiricus
Synonym: Eurybia siberica. Planten forekommer i Norge på strendene på Sakrisvollen ved Aursunden på Røros. Nærmeste forekomst er ellers på Kola-halvøya. Blomsten er oppført i høyeste trusselkategori i den norske rødlisten ("direkte truet"). Sibirstjernen blir fra 20 til 30 cm høy og ble totalfredet som art i hele Norge ved kgl. res. 02.10.1981.