Basilika

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Basilika
En basilika (gresk = stoa basilike, «kongelig søylehall») med den vanligste formen besto av tre skip adskilt av arkader, og med forhøyet midtskip. Den gamle kirken på Røros var basilika.