Leiermål

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Leiermål
Et straffbart samleie, f.eks. mellom personer som ikke var gift med hverandre.