Matrikulert

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Matrikulert
Ført inn i matrikkelen - dvs. ført inn i listen over fast eiendom.