Bergstad

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Bergstad
Bergstad er et by-lignende samfunn grunnlagt med utgangspunkt i gruvedrift. Tidligere hadde bergstader egne lover, såkalte berglover. I Norge er det bare Røros og Kongsberg som har vært omfattet av berglovene, og omtalt som bergstader.