Flygesand

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Flygesand
Godt sortert sand (middels fin sand eller finsand) avsatt av vind. Kvitsanden på Røros er et flygesandfelt. Se løss.