Løss

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Løss
Godt sortert sandavsetting med kornstørrelse 0,01–0,1 mm, transportert fram med vinden. Det er i løssområdet at den fruktbare svartjorden (tsjernosemjord) blir utviklet. Se flygesand.