Kopparleden

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kopparleden
Kopparleden er navnet på veistrekningen mellom vennskapsstedene Røros og Falun i Sverige. Begge plasser har hatt gruvedrift som hovednæring. I Kopparleden inngår Rv 80 Falun - Rättvik, Rv 70 Rättvik - grensen til Norge, Rv 218 fra grensen til Drevsjø samt Rv 26 Drevsjø - Røros.