Kamlaft

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kamlaft
Kamlaft er en type lafteverk der hjørnene ikke har laftehode og de vannrette snittflatene i lafteknuten har en avsats som fungerer som mothake. Kamlaft er en videreutvikling av den eldre og enklere laftetypen sinklaft. Teknikken kom i bruk på 1700-tallet, til å begynne med særlig i forbindelse med kirker. I våningshus og driftsbygninger var kamlaft spesielt mye brukt rundt første del av 1800-tallet. Slike avskjærte hushjørner kan man se bl.a. på Bakkan ved Sleggveien på Røros. Teknikken tyder på at et slikt hus ikke er eldre enn ca. 1850.