Sinklaft

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Sinklaft
Sinklaft er en type lafteverk der hjørnene ikke har laftehode og de vannrette snittflatene i lafteknuten er plane. Sinklaft kom i bruk på 1700-tallet, til å begynne med særlig i forbindelse med kirker og synagoger rundt Østersjøen. En stor fordel med sinklaft, er at det er lettere å bygge hjørner med andre vinkler enn 90°. Mange tømmerkirker ble bygd med åtte kanter, og i noen tilfeller i y-form, med denne lafteteknikken. I våningshus og driftsbygninger var sinklaft mye brukt rundt den første delen av 1800-tallet.