Valmtak

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Valmtak
Valmtak er skråtak hvor takflatene skråner jevnt ned til alle fire sider. Den valmede takdelen minsker angrepsflaten for vind, og vindlasten på takkonstruksjonen minskes effektivt. Proviantskrivergården på Røros er et eksempel på en bygning med valmtak.