Skjelterverk

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Skjelterverk
Den typiske Rørosgård er delvis bygd i bindingsverk av skjelterverktype. Skjelter er bord som står i veggene. De skiller seg fra vanlig kledning ved at de står i et langsgående spor som er hugd i veggtømmeret oppe og nede. De kan dermed taes ut og inn av veggen etter behov, for eksempel for å få inn lys og luft, eller når en skal stable inn ved og lignende.