Kirkeskip

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kirkeskip
Kirkeskip viser til rommet i en kirke hvor menigheten sitter. Utformingen av rommet kan være «Langskip» som antyder at kirken har form av et latinsk kors (†). Langskipet er lengre enn tverrskipet. «Hovedskip»: Det sentrale og største av flere parallelle skip, eller det som går i lengderetningen i en kirke med tverrskip. «Midtskip»: Det sentrale skipet, som ikke nødvendigvis er større enn de andre. Kan også referere til de tre midterste i en kirke med fem skip. «Sideskip»: De ytterste skipene i en flerskipet kirke. «Tverrskip»: Et skip som går på tvers av hovedskipet; kalles også transept eller sidearmer. «Kirkeskip» kan også referere til en skipsmodell, et votivskip, som er hengt opp i en kirke. I Nord-Europa, og spesielt i Danmark, har slike skip vært svært vanlige, og finnes fortsatt i mange kirker som har tilknytning til havet.