Sveitserstil

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Sveitserstil
Stilart som var fremherskende i nordeuropeisk trearkitektur fra ca. 1840 til ca. 1920. Karakteristisk er store takutstikk, fremheving av gavler og konstruktive ledd som arkitektoniske elementer, rikt utskårne ornamenter og listverk, høye grunnmurer og maling i treimiterende farger. Mange av husene på Røros endret utseende etter at jernbanen var ferdig i 1877. Jernbanestasjonene var alle i Sveitserstil, noe som påvirket dører, vinduer, maling m.m. på Røros. Idag er kun Sangerhuset i Bergmannsgata igjen som et eksempel på Sveitserstilen på Røros.