Brøt

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Brøt
Denne oppstår i en vanskelig passasje i et vassdrag når tømmeret setter seg fast og lager en demning som blokkerer for alt som kommer etter. Ofte ble det brukt dynamitt for å løse opp tømmeret som «brøter seg».