Lense

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Lense
En lenke med flytende tømmerstokker som ble brukt for å holde tømmeret samlet i bom, for å hindre at det setter seg fast. I vanskelige passasjer måtte man «legge ut lense» på forhånd. Når tømmeret ble dratt nedover i stilleflytende passasjer ble det kalt «baklense» og «landdragning», siden baklensa ble dratt fra land. Lensetømmeret ble hogd spesielt.