Rompe

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Rompe
Også kalt «landrenske». Det å få ned de stokkene som hadde satt seg fast. Dette var de siste stokkene i fløtinga og ble derfor kalt «rompa». Nye fløtere uten erfaring ble vanligvis satt til dette arbeidet.