Spillflåte

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Spillflåte
En flåte som ble brukt til å trekke tømmerbommer over sjøen før varpbåten kom i bruk i slutten av 1940-årene. «Spilling» av tømmerbommer foregikk ved at spillankeret ble rodd et stykke fram i en robåt og så forankret i bunn. Etterpå ble «brura» (der ankerlina er spilt opp på) dreid rundt med håndmakt slik at lina ble spilt opp på den og flåten trukket framover mot ankeret. Tømmerbommen var festet til flåten og ble trukket etter den. Når flåten nådde fram til ankeret begynte hele prosessen på nytt.