Skådam

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Skådam
En enkel damkonstruksjon i tre som har til hensikt å hindre vannsig og å lede tømmeret på rett vei. Ofte på siden av en hoveddam.