Frammen

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Frammen
De første tømmerstokkene som går ned vassdraget.