Messefall

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Messefall
Å «lyse messefall» betegner når presten i sjeldne tilfeller avlyser gudstjenesten.