Malmfuru

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Malmfuru
Malmfuru er en betegnelse på furu som har hatt sein (tett) vekst og derfor har stor malmandel (andel kjerneved). Slike furutrær finnes først og fremst i høyereliggende strøk, slik som på Røros. Selve «malmingen» skjer ved at harpiksen i treet stopper til porene i midten av treet slik at det dannes en mørk kjerne som forsterker furua. Malmfuru er naturlig impregnert og derfor meget varig, selv på værutsatte steder. Slikt treverk har blitt benyttet til byggemateriale i Norge i uminnelige tider, blant annet til konstruksjon av stavkirkene våre, for ikke å snakke om kirketaket på Røros og i hus som golvbord m.m.