Frimureri

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Frimureri
Frimureri er en virksomhet som foregår i lokale sammenslutninger eller losjer som bygger på esoteriske læresystemer der medlemmene innvies gjennom ritualer. Medlemmene er voksne menn med god vandel og økonomi i en organisasjon som har en pyramidal struktur. Grunntanken i arbeidet er å bli bedre mennesker, ved å utvikle sin egen etikk og moral til det bedre. En kjent frimurer på Røros var Johan Falkberget (1879-1967).