Maria-ordenen

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Maria-ordenen
Maria-ordenen er en lukket orden for kvinner som ble grunnlagt den 27. september 1916 i Kristiania av Dagny Kristensen. Ordenen har hentet sitt navn fra en av flere Mariaer som omtales både i Bibelen og andre steder. Maria-ordenen holder ikke bare medlemsregisteret hemmelig, men også sine lover, og kan derfor karakteriseres som et hemmelig selskap. Ordenens formål er å fremme selverkjennelse og arbeide for personlighetens utvikling. For å bli medlem må man tro på Gud, nyte almen borgerlig aktelse, være fylt 25 år og anbefales av to medlemmer.