Bergrose

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Bergrose
En mosegrodd sten på fjellet med mosen som danner roselignende ringer. I 1964 spurte visstnok musikeren Sven Nyhus forfatteren Johan Falkberget om hva han la i begrepet «bergrose». Falkberget svarte, «Jo det ska je sei di, Sven. Du kan tenkje di måsså i flere farga som har grodd fast på sten. Når nattduggen ha lagt si og de første solstriman kjem om mårrå'n, da bli det bergroser.»