Kirkespon

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kirkespon
Spon er et taktekkingsmateriale, stort sett av furu, som i lang tid har blitt brukt for å kle blant annet kirketakene med - slik som på Røros kirke som er dekket med 63 000 spon. Her har spona en jevn lengde på 18 tommer (45 cm) og trevirket som spona ble laget av var stokker med en diameter på 40-50 centimeter. I tillegg står årringene på tvers i spona, slik at treet både tar opp og kvitter seg med fukt på mest effektiv måte. Etter montering blir spona dekket med et lag av tjære som er blandet med trekull. Deretter kommer mer kull og sand på toppen. Dette beskytter mot vær og vind, men også mot solens ultrafiolette stråler.