Rallar

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Rallar
Også kalt «slusk», «anleggsslusk» eller «bus». Samtlige er eldre ord for en anleggsarbeider, særlig løsarbeidere som bygde jernbanelinjer, veier, industrianlegg eller som var gruvearbeidere. Den egentlige rallartida varte i Norge fra 1870 til 1920-tallet.