Dragestil

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Dragestil
I dragestilen (ca. 1890-1910) søkte man tilbake til middelalderen og lot seg inspirere av stavkirker og gårdsbygninger med laftete våningshus. Ornamentikken på husene i dragestil kunne være som utskjæringer rundt vinduer og døråpninger, eller som utskårne takryttere med dragemotiv. Huset på tomta til «Øgle» i Hans Aasengata 2 på Røros var oppført i dragestil på slutten av 1800-tallet.