Jensvoll

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Jensvoll
Gammelt navn på Glåmos. Ble endret på 1930-tallet.