Nyplassen

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Nyplassen
Gammelt navn på Orvos. Ble også kalt «København» på folkemunne. Ble endret på 1930-tallet.