Saltak

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Saltak
Tak med fall til to sider av bygningen, vanligvis mot langsiden.