Husnummer

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Husnummer
Husets/Gårdens matrikkelnummer. Dette er en viktig referanse hvis man skal finne mer stoff om et hus på Røros i faglitteraturen, f.eks. i Rørosboka. Vær oppmerksom på at dette nummeret ikke er husets gateadresse.