Moldbenk

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Moldbenk
Denne ble brukt for å tette gråsteinsmurene/ grunnmurer på Røros. En moldbenk består av jord (mold) og skiferhyller reist på høykant med et bredt bord over. Et eksempel kan sees langs ytterveggen på Per-Amundsagården på Røros.