Annet

Denne ordlisten inneholder 4 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Ådring
Ådring er blitt betegnelse på etterligning av treets naturlige mønster ved maling, som ble moderne på møbler på 1800-tallet. Man kunne f.eks. bruke furu i et møbel og gi det utseende av edlere treslag, f.eks. bjørk, mahogni eller eik.
Afrodite
Den greske kjærlighetsgudinnen. Den romerske versjonen [Venus] kobles både til planeten og metallet kobber i alkymien.
Akantus
Akantus (Achantus mollis) er en tistelart med tykke, flikete blad, som i den greske antikken (500–600 f.Kr.) ble brukt som mønster for bladornamenter (tydeliggjort på korintiske søylekapiteler og i alterringen i Røros kirke).
Aster Sibiricus
Synonym: Eurybia siberica. Planten forekommer i Norge på strendene på Sakrisvollen ved Aursunden på Røros. Nærmeste forekomst er ellers på Kola-halvøya. Blomsten er oppført i høyeste trusselkategori i den norske rødlisten ("direkte truet"). Sibirstjernen blir fra 20 til 30 cm høy og ble totalfredet som art i hele Norge ved kgl. res. 02.10.1981.