Annet

Denne ordlisten inneholder 1 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Jensvoll
Gammelt navn på Glåmos. Ble endret på 1930-tallet.

Siste 5 uttrykk