Annet

Denne ordlisten inneholder 5 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Malmfuru
Malmfuru er en betegnelse på furu som har hatt sein (tett) vekst og derfor har stor malmandel (andel kjerneved). Slike furutrær finnes først og fremst i høyereliggende strøk, slik som på Røros. Selve «malmingen» skjer ved at harpiksen i treet stopper til porene i midten av treet slik at det dannes en mørk kjerne som forsterker furua. Malmfuru er naturlig impregnert og derfor meget varig, selv på værutsatte steder. Slikt treverk har blitt benyttet til byggemateriale i Norge i uminnelige tider, blant annet til konstruksjon av stavkirkene våre, for ikke å snakke om kirketaket på Røros og i hus som golvbord m.m.
Maria-ordenen
Maria-ordenen er en lukket orden for kvinner som ble grunnlagt den 27. september 1916 i Kristiania av Dagny Kristensen. Ordenen har hentet sitt navn fra en av flere Mariaer som omtales både i Bibelen og andre steder. Maria-ordenen holder ikke bare medlemsregisteret hemmelig, men også sine lover, og kan derfor karakteriseres som et hemmelig selskap. Ordenens formål er å fremme selverkjennelse og arbeide for personlighetens utvikling. For å bli medlem må man tro på Gud, nyte almen borgerlig aktelse, være fylt 25 år og anbefales av to medlemmer.
Matrikulert
Ført inn i matrikkelen - dvs. ført inn i listen over fast eiendom.
Messefall
Å «lyse messefall» betegner når presten i sjeldne tilfeller avlyser gudstjenesten.
Moldbenk
Denne ble brukt for å tette gråsteinsmurene/ grunnmurer på Røros. En moldbenk består av jord (mold) og skiferhyller reist på høykant med et bredt bord over. Et eksempel kan sees langs ytterveggen på Per-Amundsagården på Røros.