Annet

Denne ordlisten inneholder 11 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Saltak
Tak med fall til to sider av bygningen, vanligvis mot langsiden.
Sibirstjerne
Se Aster Sibiricus.
Sinklaft
Sinklaft er en type lafteverk der hjørnene ikke har laftehode og de vannrette snittflatene i lafteknuten er plane. Sinklaft kom i bruk på 1700-tallet, til å begynne med særlig i forbindelse med kirker og synagoger rundt Østersjøen. En stor fordel med sinklaft, er at det er lettere å bygge hjørner med andre vinkler enn 90°. Mange tømmerkirker ble bygd med åtte kanter, og i noen tilfeller i y-form, med denne lafteteknikken. I våningshus og driftsbygninger var sinklaft mye brukt rundt den første delen av 1800-tallet.
Skådam
En enkel damkonstruksjon i tre som har til hensikt å hindre vannsig og å lede tømmeret på rett vei. Ofte på siden av en hoveddam.
Skjelterverk
Den typiske Rørosgård er delvis bygd i bindingsverk av skjelterverktype. Skjelter er bord som står i veggene. De skiller seg fra vanlig kledning ved at de står i et langsgående spor som er hugd i veggtømmeret oppe og nede. De kan dermed taes ut og inn av veggen etter behov, for eksempel for å få inn lys og luft, eller når en skal stable inn ved og lignende.
Speciedaler
1816 til 1873: 1 speciedaler (spd.) = 5 ort = 120 skilling. Speciedalerens verdi ble i 1873 ved omregningen til den nye kronemynt i gull satt til 4 kroner. Verdien av 1 spesiedaler tilsvarer idag ca. kr. 195,- (tall fra 2009).
Spillflåte
En flåte som ble brukt til å trekke tømmerbommer over sjøen før varpbåten kom i bruk i slutten av 1940-årene. «Spilling» av tømmerbommer foregikk ved at spillankeret ble rodd et stykke fram i en robåt og så forankret i bunn. Etterpå ble «brura» (der ankerlina er spilt opp på) dreid rundt med håndmakt slik at lina ble spilt opp på den og flåten trukket framover mot ankeret. Tømmerbommen var festet til flåten og ble trukket etter den. Når flåten nådde fram til ankeret begynte hele prosessen på nytt.
Stenderverk
Det samme som bindingsverk, veggkonstruksjon utført som et rammeverk av tømmer. Hiort-kapellet ved Røros kirke er oppført i stenderverk.
Storvola
Navnet på fjellpartiet der Hans Olsen Aasen fant den første kobberstenen, ca. 10 km nord-øst for Røros Bergstad. Ble senere forvansket til «Storwartz».
Storwartz
Se Storvola.
Sveitserstil
Stilart som var fremherskende i nordeuropeisk trearkitektur fra ca. 1840 til ca. 1920. Karakteristisk er store takutstikk, fremheving av gavler og konstruktive ledd som arkitektoniske elementer, rikt utskårne ornamenter og listverk, høye grunnmurer og maling i treimiterende farger. Mange av husene på Røros endret utseende etter at jernbanen var ferdig i 1877. Jernbanestasjonene var alle i Sveitserstil, noe som påvirket dører, vinduer, maling m.m. på Røros. Idag er kun Sangerhuset i Bergmannsgata igjen som et eksempel på Sveitserstilen på Røros.