Pliktfogd

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Pliktfogd
Ansvarlig for pliktarbeiderne (bøndene).