Plukkhus

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Plukkhus
Huset som vaskarryssene sto i og jobbet. Ordet er blant annet brukt i forbindelse med et fotografi av vaskarryss i plukkhuset i Folldal, fra 1912.