Proberkunst

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Proberkunst
Undersøkelse av malmens gehalt (innhold av f.eks. kobber).